KHÁCH HÀNG

1. CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GIÓ VÀ NƯỚC

Đối tác thi công trồng cỏ mái nhà và thảm cỏ sân vườn cho các kiến trúc hiện đại.

http://wnwhouse.com/concept/

stone_house_5

concept08 d

2. CÔNG TY VÕ TRỌNG NGHĨA

Công ty thiết kế kiên trúc Võ Trọng Nghĩa

http://votrongnghia.com/

[15].7 copy

3. CÔNG TY TNHH GIA THUỲ

Công ty TNHH Gia Thuỳ là đối tác thi công tại các khu công nghiệp nhà xưởng.

http://giathuy.com.vn/

NanKai Kinzoku

NanKai Kinzoku

4. CÔNG TY XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI TÂN PHÚC TIẾN

Nhà thầu xây dựng cầu đường và các công trình xây dựng đường xá ,bờ kè trong khu vực thành phố HCM.

5. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CBM TÀI PHÚ 

RESORT BÀU MAI APRICOT RESORT & SPA

P170813_1546 P170813_1517 P170813_1056 P170813_0918[01] P170813_1051 P170813_1101 P170813_1100[03] P170813_0916[02] P170813_0917 P170813_0915[01] P170813_0915 P170813_0914[02] P170813_0914[03] P170813_0911[02] P170813_0910[01] P170813_0910[02] trong co long heo

5. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÚC

CO LA GUNG PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA PAPAYA

1 thought on “KHÁCH HÀNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.